Regulamin Sesji Fotograficznych
Kasia Tobiczyk Fotografie

Poniższy regulamin powstał w celu ułatwienia kontaktu i miłej współpracy z Tobą – nazwanym/ą w regulaminie KLIENTEM, a mną czyli FOTOGRAFEM.

1. Każdy Klient przed sesją otrzymuje link do tego regulaminu i ma obowiązek zapoznania się z nim. Umówienie się na sesję zdjęciową jest jednocześnie akceptacją warunków panujących w regulaminie.

2. Przed umówieniem się na sesję należy zapytać o dostepność terminu. Na sesję najlepiej umawiać się z miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Sesje zdjęciowe są wykonywane od poniedziałku do piątku. W studiu spotykamy się w godzinach 09:00-15:00, natomiast godziny sesji w plenerze są umawiane indywidualnie, również wieczorem.

4. Fotograf nie pracuje w sobotę oraz w niedzielę. Istnieje jednak możliwość wykonania sesji w tych dniach za dodatkową dopłatą 200 zł do kwoty wybranego pakietu.

5. Dojazd do domu Klienta lub w plener (poza Brzezinkę i miasto Oświęcim) jest dodatkowo płatny 1zł/km licząc od miejsca lokalizacji studia w Brzezince.

6. Klient ma prawo przesunąć termin sesji. Fotograf decyduje o dostępności terminów.

7. Fotograf ma prawo trzykrotnie przesunąć termin sesji bez żadnych konsekwencji.

8. Sesje zdjęciowe noworodkowe odbywają się w domowym studiu w Brzezince. Istnieje możliwość wykonania sesji lifestylowej w domu Klienta po uprzednim ustaleniu z Fotografem.

9. Sesje dziecięce, ciążowe, rodzinne mogą odbywać się w studiu jak i w plenerze. W przypadku braku pogody w dniu w którym ustalony był termin sesji plenerowej, fotograf w porozumieniu z Klientem wyznacza nowy termin sesji lub wykonuje ją w studiu.

10. Zapłata za wybrany pakiet zdjęciowy następuje gotówką w dniu sesji  lub w postaci przelewu przed sesją. Dane do przelewu można znaleźć w zakładce Kontakt.

11. Przed sesją Klient deklaruje wybrany pakiet zdjęciowy. Po sesji pakiet nie może zostać pomniejszony. Do każdego pakietu można dokupić dodatkowe, obrobione zdjęcia w wyznaczonej cenie. Szczegóły w zakładce Oferta.

12. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość zdjęć jaką ostatecznie zadeklarował/zakupił. Nie ma możliwości otrzymania pozostałych niewybranych zdjęć czyli fotografii surowych/nieobrobionych za darmo. Na tym polega też praca fotografa.

13. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjeć czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po obróbce i oddaniu gotowych zdjęć klientowi, nieobrobione zdjęcia są usuwane z dysku.

Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u fotografa przez okres 6 miesięcy, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.

14. Po wykonanej sesji w terminie do 7 dni Klient otrzymuje zdjęcia do wyboru w prywatnej galerii. Fotografie w galeriach zabezpieczone są znakami wodnymi, które zostają usunięte w końcowym produkcie. Fotograf ma prawo zdecydować czy prześle surowe zdjęcia z sesji czy obrobione do wyboru.

15. W terminie ok 31 dni od wyboru zdjęć przez Klienta, Fotograf prześle na maila gotowe zdjęcia, a następnie powiadomi o odbiorze gotowego produktu oraz domówionych fotoproduktach. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku  urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp. Przyspieszanie pracy fotografa jest niewskazane, nie służy mu i stresuje. Czas jaki musi poświęcić na zapytania „kiedy będą zdjęcia” tylko wydłuża pracę nad obróbką.  Termin oczekiwania jest wypadkową tego, jak wiele Fotograf ma pracy i też mu bardzo zależy, by jak najszybciej oddać Klientowi swoje dzieło w jak najlepszej jakości.

16. Istnieje możliwość odbioru gotowej sesji w terminie 3-7 dni od jej wykonania za dodatkową opłatą 250 zł, jest to tzw. usługa EKSPRESS.

17. Jeśli Klient samodzielnie dokonuje wyboru fotografii w przesłanej przez Fotografa galerii, ma na to maksymalnie 21 dni. Po tym czasie Fotograf nie gwarantuje, że odda gotowy produkt w ciągu ok 31 dni roboczych od dnia wyboru oraz nie gwarantuje zachowania sesji po wyznaczonym terminie. Jeśli Klient ostatecznie nie dokona wyboru do 60 dni od momentu otrzymania galerii, sesja zostaje usuwana z dysków bez zwrotów poniesionych kosztów przez Klienta. Usunięcie sesji jest nieodwracalne.

18. Gotowy produkt należy odebrać do 31 dni od otrzymanego powiadomienia, po uprzednim kontakcie z Fotografem, który wskaże miejsce odbioru. Po tym terminie produkt końcowy zostaje zniszczony. Całkowity koszt ponownej realizacji produktu pokrywa Klient.

19. Gotowy produkt może zostać przesłany do Klienta pocztą na terenie Polski za dodatkową opłatą 20 zł lub za granicę po wcześniejszym sprawdzeniu kosztów przesyłki zagranicznej.

20. Istnieje możliwość wykupienia sesji w postaci bonu podarunkowego. Bon ma ważność 5 miesięcy od daty zakupu i w tym czasie należy wykonać sesję.  Opłatę za wybrany pakiet prezentowy oraz papierowy bon w formie zaproszenia na sesję (koszt 15zł) należy uregulować w dniu jego zakupu. Fotograf może również przygotować taki bon podarunkowy w formie elektrycznej przesłanej na maila.

Bonu nie można wymienić na gotówkę jak również nie można go zwrócić. Po upływie 5 miesięcy bez żadnego kontaktu od Klienta, bon przepada. Wskazane jest więc aby obdarowana osoba zgłosiła się jak najwcześniej do Fotografa w celu ustalenia terminu oraz szczegółów sesji. Zgłoszenie się do Fotografa kilka dni przed końcem ważności bonu nie daje gwarancji wykonania sesji z powodu braku wolnych terminów na sesje (patrz pkt 2).

21. Na sesji istnieje bezwzględny zakaz kamerowania.

22. Na sesje należy przygotować się wg zaleceń Fotografa. Fotograf zastrzega sobie, że na efekt końcowy zdjęć ma również wpływ przygotowanie Klienta do sesji.

23. Fotograf zawsze na dzień lub kilka dni przed sesją drogą mailową, smsową lub w wiadomości na facebooku potwierdza datę i godzinę sesji. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, Fotograf wysyła powiadomienie o anulowaniu terminu sesji.

24. Na sesje Klient stara się stawić punktualnie. Nie pojawia się przed czasem – fotograf wtedy przygotowuje stylizacje oraz całe studio. Jeśli Klient wie, że się spóźni, Fotograf prosi o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne lub smsowe.

25. Za szkody wyrządzone w studiu przez dziecko odpowiada rodzic.

26. Dla usprawnienia przebiegu i sfinalizowania zamówienia fotograficznego klient powinien przekazać Fotografowi swój adres email oraz nr tel. W przypadku wysyłki zdjęć również adres do korespondencji. Otrzymane dane osobowe nie są używane przez Fotografa w celach marketingowych i nie są z nikim wymieniane.

27. Chętni na sesje muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących usługi fotograficznej. tj. np. uzgodnienia szczegółów sesji, stworzenie galerii on line, w której Klient dokonuje wyboru fotografii do obróbki czy finalizacja usługi. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu. Podając swoje dane zgadzają się na ich przetwarzanie w ramach tych usług.

28. Administratorem  danych osobowych KLIENTA jest firma Kasia Tobiczyk Fotografie z siedzibą w Brzezince k/Oświęcimia, adres e-mail: k.tobiczyk@gmail.com, NIP: 628-198-16-29. Nigdy nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Klientowi usług Fotografa oraz do celów podatkowych. Dane osobowe KLIENTA będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat, do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

29. Kient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych firmy Kasia Tobiczyk Fotografie (wykonawca usługi) przez ich publikację na stronie internetowej (www.kasiatobiczyk.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook (KasiaTobiczyk Fotografie), instagram ( kasiatobiczyk. fotografie) oraz w galeriach i wystawach, wykorzystywania w portfolio drukowanym (zdjęcia, fotoksiażki, fotoalbumy, fotoobrazy, ulotki, wizytówki, banery itp.) i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, oraz przekazanie danych osobowych w postaci wizerunku usługodawcom zewnętrznym z którymi wykonawca usługi współpracuje w obrębie działalności którą prowadzi.

Szanowny Kliencie nigdy nie pokazuję całej sesji – chyba że tego chcesz, a jedynie wybrane zdjęcia.  Dla Fotografa zgoda na publikacje  jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Jest mi bardzo miło kiedy mogę pochwalić się efektami sesji i gdy ktoś tak ja Ty trafi do mnie widząc Twoje zdjęcia.

30. Klient ma prawo w każdej chwili  „być zapomniany” tym samym żądać usunięcia danych osobowych w tym swojego wizerunku z poszczególnego pola lub całkowicie z wszystkich na które wyraził zgodę.

31. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.

32. Moja praca jest również moją pasją, co dla Was stanowi wspaniały bonus, bo możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie.  Wszyscy Klienci są dla mnie równie ważni, to dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć piękne kadry. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie zaszczyt.